Back

Nguyễn Thị Cẩm Tươi

Nguyễn Thị Cẩm Tươi tốt nghiệp Cử nhân Khoa Mỹ thuật công nghiệp – Đại học Kiến Trúc TP.HCM. Cô cũng hoàn thành các khóa đào tạo về phương pháp giảng dạy và thiết kế chương trình học tại trường. …

Liên hệ