Back

Đặng Lê Thanh Thuận

Giới thiệu bản thân:

Giáo viên dạy Vẽ là sở thích của mình từ nhỏ. Mình tin rằng mỹ thuật là chất xúc tác tốt nhất để thể hiện sự tự tin và phát huy khả năng sáng tạo của bản thân. Sau khi hoàn thành khóa học đại học, mình đã trao dồi thêm để có đủ kỹ năng và tham gia các khóa gia sư dạy vẽ để rèn luyện thêm cho bản thân mình.

Kinh nghiệm làm việc:

Gia sư dạy vẽ 2020-2023

Dạy vẽ tại nhà cho các bé từ 4-14 tuổi

Tác phẩm